ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Βρείτε τις ενεργειακές λύσεις ELVIAL I2Βελτιώστε την ενεργειακή επίδοση
του συστήματος έως 38%

Μάθετε περισσότερα

“Εξοικονομώ”: Ποιοι είναι οι πρώτοι 13.502 δικαιούχοι και τι πρέπει να κάνουν στη συνέχεια!

Το ΕΤΕΑΝ έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των πρώτων δικαιούχων του νέου “εξοικονομώ”, εκδίδοντας τη σχετική απόφαση υπαγωγής που παρουσιάζεται παρακάτω. Συνολικά υπάγονται 13.502 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 190.179.493,69€. Τι γίνεται στη συνέχεια…

Μάθετε περισσότερα

Το πρόγραμμα με μία ματιά

Επιλέξιμη κατοικία

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία, καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα που:

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
  • Υφίσταται νόμιμα
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που:

  • Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία
  • Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα 1.

Προϋπολογισμός έργου

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τ.μ. επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση διαμερίσματος σε πολυκατοικία, το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει και την αναλογία των κοινοχρήστων

Πόσο επιδότηση δικαιούστε;

Απαιτούμενα βήματα

1. Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών
2. Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ) βάσει του ΚΕνΑΚ 2017.
3. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης στο http://exoikonomisi.ypen.gr
4. Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής δανείου ίση με το 70% του ποσού – Έκδοση παραστατικών από αναδόχους / προμηθευτές.
5. Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση (Β’ ΠΕΑ).
6. Ολοκλήρωση Έργου – Προσκόμιση Δικαιολογητικών – Καταβολή της επιχορήγησης.

Δικαιούχοι επιχορήγησης

Ο ωφελούμενος δικαιούται επιχορήγηση σύμφωνα με το παρακάτω Πίνακα 1 και είτε αποπληρώνει το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια, είτε, εφόσον το επιθυμεί, συνάπτει δανειακή σύμβαση με 100% επιδότηση επιτοκίου.

 

Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής

Οι Ωφελούμενοι των κατηγοριών 1 έως 7 που αναφέρονται στον πίνακα 1, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων, δικαιούνται την αντίστοιχη επιχορήγηση και είτε αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ποσού με ίδια κεφάλαια, είτε συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, για το ποσό που θα επιλέξουν ή για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό με 100% επιδότηση επιτοκίου, είτε με συνδυασμό των παραπάνω.

– ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ –

– ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –

Φορτώνει…

Οδηγός ΠρογράμματοςΚατεβάστε τον τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

Τηλεφωνική υποστήριξη για το πρόγραμμα

Τηλεφωνική υποστήριξη για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Kατ’ Oίκον II» παρέχεται από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΚΑ στα τηλέφωνα 213.1513.780 -781 -124 -139, ή γραπτώς στο support.ekoii@exoikonomisi2-ypen.gr. Η Γραμμή λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 16:00